PDF/EPUB Alois Jirásek Æ Temno Epub ↠ Æ

Ní roku 1729 pak uzavírá Jiráskův obraz pobělohorské Prahy a všichni nekatolíci v Temnu představeni buď zahynuli anebo z Čech odešli A přece román který takto předvedl moc jezuitů nad Čechami a schopnost Čechů se jí podvolit nese povzbudivé poselství které však není uloženo v historických událostech ale v lidských osudech románu Mezi postavami románu zaujímá zvláštní místo Helenka Machovcová evangelička pohybující se jako služebná mezi katolickým panstvem Na Skalce i v zámožné milé rodině Březinů v Praze je Helenka přitahována laskavostí svých chlebodárců a málem si vyčítá že před nimi tají své odlišné vyznání Když pak do těchto rozpor ještě vstoupí láska k Jiřímu Březinovi mívá chvíle kdy by se nejraději vzdala svých vnitřních výhrad a splynula s hodnými katolíka a s jejich jistotami Jenže jsou to právě oni kdo se bojí kacířů a štítí se chudoby a tak se Jiří nakonec podvolí otcově zákazu myslet na svatbu s Helenkou a ona v pláči opou?.

temno epub Temno KindleNí roku 1729 pak uzavírá Jiráskův obraz pobělohorské Prahy a všichni nekatolíci v Temnu představeni buď zahynuli anebo z Čech odešli A přece román který takto předvedl moc jezuitů nad Čechami a schopnost Čechů se jí podvolit nese povzbudivé poselství které však není uloženo v historických událostech ale v lidských osudech románu Mezi postavami románu zaujímá zvláštní místo Helenka Machovcová evangelička pohybující se jako služebná mezi katolickým panstvem Na Skalce i v zámožné milé rodině Březinů v Praze je Helenka přitahována laskavostí svých chlebodárců a málem si vyčítá že před nimi tají své odlišné vyznání Když pak do těchto rozpor ještě vstoupí láska k Jiřímu Březinovi mívá chvíle kdy by se nejraději vzdala svých vnitřních výhrad a splynula s hodnými katolíka a s jejich jistotami Jenže jsou to právě oni kdo se bojí kacířů a štítí se chudoby a tak se Jiří nakonec podvolí otcově zákazu myslet na svatbu s Helenkou a ona v pláči opou?.

[Reading] ➶ Temno By Alois Jirásek – American-revolutionary-war.co Románem Temno napsaném v letech 1912 – 1913 se Jirásek zařadil do galerie beletristických obrazů o pobělohorských Čechách Obohatil jí zejména svou věcnou poučeností střízlivým přeRománem Temno napsaném v letech 1912 – 1913 se Jirásek zařadil do galerie beletristických obrazů o pobělohorských Čechách Obohatil jí zejména svou věcnou poučeností střízlivým přednesem a objektivitou V září 1723 více než sto let po bitvě bělohorské se pan regent Lhotský vrací na Skalku malý zámeček pln dojmů a očekávání Jenže nenadálé setkání s jezuity ho vytrhne z počáteční pohody a navodí v něm dokonce rozmrzelost z vlastního strachu Dalším protihráčem temných časů je udavač a slídil muž chtivý moci správce Čermák Pod střechou myslivny začínáme pak tušit jeho budoucí oběti lidi tiché a pracovité tajné nekatolíky Tušení se brzy začne potvrzovat a to hned při uvedení Helenky Machovcové při její polekané reakci na obrázek svatého Jana Nepomuckého Uvnitř české společnosti vládne napětí Rekatolizační úsilí a násilí vrcholí Památka Jana Husa je nahrazována kultem nového svatého – Jana Nepomuckého Dlouho chystaná oslava jeho svatořeče.

PDF/EPUB Alois Jirásek Æ Temno Epub ↠ Æ

PDF/EPUB Alois Jirásek Æ Temno Epub ↠ Æ Alois Jirásek se narodil roku 1851 v Hronově u Náchoda Pocházel ze selského rodu jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem Dětství strávil ve Velké Vsi u Broumova V letech 1863–1867 studoval na německém gymnáziu v Broumově potom na českém gymnáziu v Hradci Králové Po maturitě studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v PrazeAlois Jirásek pracoval jako učitel dějepisu na gymnáziu

2 thoughts on “Temno

  1. Kuszma Kuszma says:

    PDF/EPUB Alois Jirásek Æ Temno Epub ↠ Æ temno epub, Temno KindleEz egy felettébb értékes könyv egy felettébb érdekes korszakról Jiráseket a vallási meggyőződés és a nemzeti megmaradás összefonódása foglalkoztatja ezért nyúl vissza a XVIII század első feléjébe Habsburg Károly Prágájába ahol momentán a katolicizmus az egyedüli üdvözítő tan de a felszín alatt parázslik még Husz János rebelliseinek emléke Az evangélikusok tehát a spájzban vannak és a jezsuitákra hárul a szent feladat hogy kifüstöljék őket mert még eleszik előlünk a befőttet Ennek érdekében dolgoznak keményen a pápisták Nepomuki János s


  2. manka manka says:

    PDF/EPUB Alois Jirásek Æ Temno Epub ↠ Æ temno epub, Temno KindleNa 600 stran takhle před státnicema nemám úplně kapacit ale musím říct že to výrazně předstihlo má očkávání Dějově to sice není nijak překvapivé a názory na pobělohorskou dobu jsou to dost mimo z dnešního hlediska ale čekala jsem něco tristního a dostala příjemně čtivou věc


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *